ZEN-20C1DT-D-V2

ZEN-20C1DT-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 12 DC, số đầu ra 8 transistor (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding…..

ZEN-10C1DR-D-V2

ZEN-10C1DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 rơ le 8A (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding…..

ZEN-10C1DT-D-V2

ZEN-10C1DT-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 transistor (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding…..

ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 rơ le 8A 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả…..

CP1E-N30DT1-D

CP1E-N30DT1-D PLC 18 DC input – 12 Transistor PNP Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input /12 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao…..

CPM1A-10CDT1-D-V1

CPM1A-10CDT1-D-V1 PLC 6 DC inputs/4 transistor PNP Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh,…..

CP1L-L14DR-D

CP1L-L14DR-D PLC 8 DC Input – 6 Rơ le Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1E-N20DT-D

CP1E-N20DT-D PLC 12 DC input – 8 Transistor NPN Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input /8 Transistor NPN Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp…..

CP1E-N40DR-D

CP1E-N40DR-D PLC 24-DC input / 16-rơle output. nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min……

CP1L-M30DT1-D

CP1L-M30DT1-D PLC 18 DC Input – 12 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CPM1A-20CDR-D-V1

CPM1A-20CDR-D-V1 PLC 12 DC inputs/8 relay Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1…..

CPM1A-10CDR-D-V1

CPM1A-10CDR-D-V1 PLC 6 DC inputs/4 relay Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1…..

CP1E-N20DR-D

CP1E-N20DR-D PLC 12-DC input / 8-rơle output. DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min……

CPM1A-40CDT-D-V1

CPM1A-40CDT-D-V1  PLC 24 DC inputs/16 transistor NPN Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh,…..

CP1E-E10DR-D

CP1E-E10DR-D PLC 6 DC input – 4 rơ le Output, Nguồn DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp (MOV):…..

0948.956.835Chat Zalo