Tag: 20CDR

CPM1A-20CDR-D-V1

CPM1A-20CDR-D-V1 PLC 12 DC inputs/8 relay Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm1a-20cdr-d-v1/

CPM1A-20CDR-A-V1

CPM1A-20CDR-A-V1 PLC 12 DC inputs/8 relay Outputs, nguồn 100-240AC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm1a-20cdr-a-v1/

CPM2A-20CDR-A

CPM2A-20CDR-A CPU với 20 đầu I/O: 12 đầu vào, 8 đầu ra rơ le, nguồn AC220.ƒ  Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ ƒ Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 80 I/O. ƒ Xử lý quét và ngắt tốc độ cao. ƒ Bộ đếm …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm2a-20cdr-a/

Bộ PLC cỡ nhỏ CPM1A

Bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ CPM1A Download Catalog tiếng việt CPM1A Có nhiều model khác nhau, mở rộng tới 160 I/O. ƒ Thiết kế gọn phù hợp với bất kỳ vị trí nào. ƒ Có nhiều tính năng: 2 bộ điều chỉnh đặt analog o Xử lý ngắt o Các đầu vào đáp ứng nhanh …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-cpm1a-omrom/

Bộ điều khiển lập trình CPM2A

Download Tài liệu tiếng việt CPM2A Các chức năng tiên tiến thích hợp cho ứng dụng vừa và nhỏ ƒ Có giao diện RS232 trên CPU; mở rộng tối đa tới 180 I/O. ƒ Xử lý quét và ngắt tốc độ cao. ƒ Bộ đếm tốc độ cao 20 kHz. ƒ Điều khiển xung đồng bộ. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/pl-cpm2a/

0948.956.835