Category: 1. lựa chọn nhanh

Biến tần invt GD200A-011G/015P-4


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Model: GD200A-011G/015P-4 Công suất: 11/15 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 170x320x216 mm ( dài x cao x sâu). Tài liệu cài đặt biến tần INVT GD200A Đặc tính kỹ thuật chính Điều khiển Vectorized V/F (SVPWM), Sensorless vector (SVC), Torque control Torque khởi động …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd200a-011g-015p-4/

Biến tần invt GD200A-015G/018P-4

Model: GD200A-015G/018P-4 Công suất: 15/18.5 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 170x320x216 mm ( dài x cao x sâu). Tài liệu cài đặt biến tần INVT GD200A Đặc tính kỹ thuật chính Điều khiển Vectorized V/F (SVPWM), Sensorless vector (SVC), Torque control Torque khởi động …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd200a-015g-018p-4/

Biến tần invt GD200A-7R5G/011P-4


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Model: GD200A-7R5G/011P-4 Công suất: 7.5/11 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 170x320x216 mm ( dài x cao x sâu). Tài liệu cài đặt biến tần INVT GD200A Đặc tính kỹ thuật chính Điều khiển Vectorized V/F (SVPWM), Sensorless vector (SVC), Torque control Torque khởi động …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd200a-7r5g-011p-4/

Biến tần invt GD200A-5R5G/7R5P-4

Model: GD200A-5R5G/7R5P-4 Công suất: 5.5/7.5 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 146x256x18 mm ( dài x cao x sâu). Tài liệu cài đặt biến tần INVT GD200A Đặc tính kỹ thuật chính Điều khiển Vectorized V/F (SVPWM), Sensorless vector (SVC), Torque control Torque khởi động …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd200a-5r5g-7r5p-4/

Biến tần Invt GD200A-004G/5R5P-4

Model: GD200A-004G/5R5P-4 Công suất: 4/5.5 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 146x256x18 mm ( dài x cao x sâu). Tài liệu cài đặt biến tần INVT GD200A Đặc tính kỹ thuật chính Điều khiển Vectorized V/F (SVPWM), Sensorless vector (SVC), Torque control Torque khởi động …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd200a-004g-5r5p-4/

Biến tần INVT GD20-2R2G-4

Model: GD20-2R2G-4 Công suất: 2.2 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 160 x 60 x 80 mm (dài x rộng x sâu). Tài liệu cài đặt tiếng anh GD20 INVT Đặc tính điều khiển: Tần số ngõ ra (Hz): 0 ~ 400Hz Điều khiển V/F,  Sensorless …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd20-2r2g-4/

Biến tần INVT GD20-1R5G-4

Model: GD20-1R5G-4 Công suất: 1.5 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 160 x 60 x 80 mm (dài x rộng x sâu). Tài liệu cài đặt tiếng anh GD20 INVT Đặc tính điều khiển: Tần số ngõ ra (Hz): 0 ~ 400Hz Điều khiển V/F,  Sensorless …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd20-1r5g-4/

Biến tần INVT GD20-0R7G-4

Model: GD20-0R7G-4 Công suất: 0.75 kw Điện áp: Đầu vào 3 pha 380V – Đầu ra 3 pha 380V Kích thước: 160 x 60 x 80 mm (dài x rộng x sâu). Tài liệu cài đặt tiếng anh GD20 INVT Đặc tính điều khiển: Tần số ngõ ra (Hz): 0 ~ 400Hz Điều khiển V/F,  Sensorless Vector …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd20-0r7g-4/

Biến tần INVT GD20-2R2G-S2

Model: GD20-2R2G-S2 Công suất: 2.2 kw Điện áp: Đầu vào 1 pha 220V – Đầu ra 3 pha 220V Kích thước: 160 x 60 x 80 mm (dài x rộng x sâu). Tài liệu cài đặt tiếng anh GD20 INVT Đặc tính điều khiển: Tần số ngõ ra (Hz): 0 ~ 400Hz Điều khiển V/F,  Sensorless …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd20-2r2g-s2/

Biến tần INVT GD20-1R5G-S2

Model: GD20-1R5G-S2 Công suất: 1.5 kw Điện áp: Đầu vào 1 pha 220V – Đầu ra 3 pha 220V Kích thước: 160 x 60 x 80 mm (dài x rộng x sâu). Tài liệu cài đặt tiếng anh GD20 INVT Đặc tính điều khiển: Tần số ngõ ra (Hz): 0 ~ 400Hz Điều khiển V/F,  Sensorless …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd20-1r5g-s2/

Biến tần INVT GD20-0R7G-S2

Model: GD20-0R7G-S2 Công suất: 0.75 kw Điện áp: Đầu vào 1 pha 220V – Đầu ra 3 pha 220V Kích thước: 160 x 60 x 80 mm (dài x rộng x sâu). Tài liệu cài đặt tiếng anh GD20 INVT Đặc tính điều khiển: Tần số ngõ ra (Hz): 0 ~ 400Hz Điều khiển V/F,  Sensorless Vector …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-invt-gd20-0r7g-s2/

Invt GD20 – GD200A

GD20-0R7G-S2 GD20-1R5G-S2 GD20-2R2G-S2 Biến tần 0.75 kw 3 pha 220V Biến tần 1.5 kw 3 pha 220V Biến tần 2.2 kw 3 pha 220V GD20-0R7G-4 GD20-1R5G-4 GD20-2R2G-4 Biến tần 0.75 kw 3 pha 380V Biến tần 1.5kw 3 pha 380V Biến tần 2,2 kw 3 pha 380V GD200A-004G/5R5P-4 GD200A-5R5G/7R5P-4 GD200A-7R5G/011P-4 Biến tần 4/5.5 kw 3 pha …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/invt-gd20-gd200a/

FX2N-128MT-ESS/UL


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

PLC Mitsubishi Model:  FX2N-128MT-ESS/UL Nguồn cấp 100-240VAC 128 đầu vào ra: 64 đầu vào + 64 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-128M:   128 In/Out Thông tin FX2N-128MR-ES/UL FX2N-128MT-ESS/UL Số đầu vào/ra 128 128 Nguồn cấp 100-240VAC 100-240VAC Số đầu vào 64 64 Số đầu ra …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-128mt-essul/

FX2N-128MR-ES/UL


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

PLC Mitsubishi Model:  FX2N-128MR-ES/UL Nguồn cấp 100-240VAC 128 đầu vào ra: 64 đầu vào + 64 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-128M:   128 In/Out Thông tin FX2N-128MR-ES/UL FX2N-128MT-ESS/UL Số đầu vào/ra 128 128 Nguồn cấp 100-240VAC 100-240VAC Số đầu vào 64 64 Số đầu ra …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-128mr-esul/

FX2N-80MT-DSS


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MT-DSS Nguồn cấp 24VDC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 In/Out Thông tin FX2N-80MR-ES/UL FX2N-80MR-DS FX2N-80MT-ESS/UL FX2N-80MT-DSS Số đầu vào/ra 80 80 80 80 Nguồn cấp …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-fx2n-80mt-dss/

0948.956.835