FX2N-128MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi Model:  FX2N-128MT-ESS/UL Nguồn cấp 100-240VAC 128 đầu vào ra: 64 đầu vào + 64 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-128M:   128 In/Out Thông … Đọc tiếp

FX2N-128MR-ES/UL

PLC Mitsubishi Model:  FX2N-128MR-ES/UL Nguồn cấp 100-240VAC 128 đầu vào ra: 64 đầu vào + 64 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-128M:   128 In/Out Thông … Đọc tiếp

FX2N-80MT-DSS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MT-DSS Nguồn cấp 24VDC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 In/Out Thông … Đọc tiếp

FX2N-80MT-ESS/UL

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MT-ESS/UL Nguồn cấp 100-240VAC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra transistor             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 … Đọc tiếp

FX2N-80MR-DS

PLC Mitsubishi             Model:  FX2N-80MR-DS Nguồn cấp 24VDC 80 đầu vào ra: 40 đầu vào + 40 đầu ra relay             Thông tin sản phẩm dòng FX2N-80M:   80 In/Out Thông … Đọc tiếp