Content Protection by DMCA.com

Biến tần Yaskawa A1000 cho các ứng dụng tải nặng, chính xác cao, dải công suất rộng.

 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000
Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0005FAA 2.2/1.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0007FAA 3.0/2.2kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0009FAA 3.7/3.0kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0011FAA 5.5/3.7kW

Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000
Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0018FAA 7.5/5.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0023FAA 11/7.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0031FAA 15/11kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0038FAA 18.5/11kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0044FAA 22/18.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0058AAA 30/22kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0072AAA

37/30kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0088AAA 45/37kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0103AAA 55/45kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0139AAA 75/55kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0165AAA 90/75kW

Yaskawa A1000
CIMR-AT4A0208AAA
110/90 kW