Biến tần Yaskawa A1000 cho các ứng dụng tải nặng, chính xác cao, dải công suất rộng.

 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000
Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0005FAA 2.2/1.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0007FAA 3.0/2.2kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0009FAA 3.7/3.0kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0011FAA 5.5/3.7kW

Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000 Yaskawa A1000
Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0018FAA 7.5/5.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0023FAA 11/7.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0031FAA 15/11kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0038FAA 18.5/11kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0044FAA 22/18.5kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0058AAA 30/22kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0072AAA

37/30kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0088AAA 45/37kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0103AAA 55/45kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0139AAA 75/55kW

Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0165AAA 90/75kW

Yaskawa A1000
CIMR-AT4A0208AAA
110/90 kW