Category: biến tần Sunfar

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNFAR C320 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sunfar C320 Thông số cơ bản biến tần Sunfar C230 Biến tần Sunfar C230 có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunfar-c320-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNFAR E300 SỬA CHỮA

  Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sunfar E300 Thông số cơ bản biến tần Sunfar E300 Biến tần Sunfar E300 có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunfar-e300-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNFAR E380 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sunfar E380 Thông số cơ bản biến tần Sunfar E380 Biến tần Sunfar e380 có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunfar-e380-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNFAR V220 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sunfar V220 Thông số cơ bản biến tần Sunfar V220 Biến tần Sunfar v220 có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunfar-v220-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNFAR V260 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sunfar V260 Thông số cơ bản biến tần Sunfar V260 Biến tần Sunfar v260 có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-630kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunfar-v260-sua-chua/

0948.956.835