Return to Biến tần

Yaskawa E1000

Biến tần Yaskawa E1000 với dải công suất cao cho các ứng dụng tải nhẹ.

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0009FAA, 3.7kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0011FAA, 5.5kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0018FAA, 7.5kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0023FAA, 11kW 3pha 380V

       
Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0031FAA, 15kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0038FAA, 18.5kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0044FAA, 22kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0058AAA, 30kW 3pha 380V

       
Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0072AAA, 37kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0088AAA, 45kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0103AAA, 55kW 3pha 380V

Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0139AAA, 75kW 3pha 380V

Permanent link to this article: https://banbientan.com/omron/bien-tan/yaskawa-e1000-cimr-et4a/

0948.956.835