Category: biến tần Vicruns

MUA BÁN BIẾN TẦN VICRUNS VD120 SỬA CHỮA

  Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Vicruns vd120 Thông số cơ bản biến tần Vicruns Vd120 Dải công suất điện áp: 220v:0.4-4.0kW, 380v: 0.4-7.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển biến tần Vicruns Vd120: V/F, Vector vòng …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-vicruns-vd120-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN VICRUNS VD520 SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Vicruns vd520 Thông số cơ bản biến tần Vicruns Vd520 Dải công suất điện áp: 220v:0.75-5.5kW, 380v: 0.75-500kW. Khả năng quá tải biến tần Vicruns Vd520: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, Vector vòng hở. …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-vicruns-vd520-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN VICRUNS VD530 SỬA CHỮA

  Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Vicruns vd530 Thông số cơ bản biến tần Vicruns Vd530 Dải công suất điện áp: 220v:0.75-5.5kW, 380v: 0.75-500kW. Khả năng quá tải biến tần Vicruns Vd530: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F, Vector vòng …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-vicruns-vd530-sua-chua/

0948.956.835