Category: Biến tần ENC

MUA BÁN BIẾN TẦN ENC EN630 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: EN630 ENC manual Biến tần Enc En630 là dòng sản phẩm đa năng mini thích hợp với nhiều loại máy móc công suất nhỏ. Thông số cơ bản biến tần Enc En630 Dải công suất điện áp: 220v: 0.4-1.5kW, 380V: 0.75- 1.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-enc-en630-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN ENC EN600 EN500 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: EN500 EN600 ENC Manual Biến tần Enc En600 En500 là dòng sản phẩm đa năng có dải công suất rộng thích hợp cho nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Thông số cơ bản biến tần Enc En600 En500 Dải công suất điện áp: 220v: 0.4-3.7kW, 380V: 0.75- 500kW. Khả năng quá …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-enc-en600-en500-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN ENC EDS800 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: EDS800 ENC Manual Biến tần Enc Eds800 là dòng sản phẩm đa năng mini thích hợp với nhiều loại máy móc công suất nhỏ. Thông số cơ bản biến tần Enc Eds800 Dải công suất điện áp biến tần Enc Eds800: 220v: 0.4-1.5kW, 380V: 0.75- 1.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-enc-eds800-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN ENC EDS1000 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu:  EDS1000 enc manual Biến tần Enc Eds1000 là dòng sản phẩm đa năng có công suất trung bình thích hợp cho nhiều ứng dụng. Thông số cơ bản biến tần Enc Eds1000 Dải công suất điện áp: 220v: 0.4-1.5kW, 380V: 0.75- 1.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-enc-eds1000-sua-chua/

0948.956.835