Category: Biến tần IHTEK

MUA BÁN BIẾN TẦN IHTEK S1 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo:IHTEK_Inverter_S1_Series_Catalog Thông số cơ bản biến tần Ihtek S1 Biến tần Ihtek s1 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Tần số sóng …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-ihtek-s1-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN IHTEK M1 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: IHTEK_Inverter_M1_Series_Catalog Thông số cơ bản biến tần Ihtek M1 Biến tần Ihtek m1 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Tần số …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-ihtek-m1-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN IHTEK G1 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: IHTEK_Inverter_G1_Series_Catalog Thông số cơ bản biến tần Ihtek G1 Biến tần Ihtek g1 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Tần số …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-ihtek-g1-sua-chua/

0948.956.835