Category: Biến tần SANCH

MUA BÁN BIẾN TẦN SANCH S1100 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo : S1100Emanual_ITA Thông số cơ bản biến tần Sanch S1100 Biến tần sanch s1100 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sanch-s1100-sua-chua/

BIẾN TẦN SANCH S2800

  Thông số cơ bản biến tần Sanch S2800 Biến tần sanch s2800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s2800/

BIẾN TẦN SANCH S3800

Thông số cơ bản biến tần Sanch S3800 Biến tần sanch s3800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s3800/

BIẾN TẦN SANCH S800

Tài liệu tham khảo:BIẾN TẦN SANCH S800 Thông số cơ bản biến tần Sanch S800 Biến tần sanch s800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s800/

BIẾN TẦN SANCH S900

Tài liệu tham khảo: BIẾN TẦN SANCH S900 Thông số cơ bản biến tần Sanch S900 Biến tần sanch s900 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-sanch-s900/

0948.956.835