Category: Biến tần HEDY

MUA BÁN BIẾN TẦN HEDY HD710

Link tải tài liệu: HD710 Hedy Manual Thông số cơ bản biến tần Hedy HD710 Biến tần Hedy hd710 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hedy-hd710/

MUA BÁN BIẾN TẦN HEDY HD71

Link tải tài liệu: HD71 Hedy Manual Thông số cơ bản biến tần Hedy HD71 Biến tần Hedy hd71 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-hedy-hd71/

BIẾN TẦN HEDY HD700

Link tải tài liệu: HD700 Hedy Manual Thông số cơ bản biến tần Hedy HD700 Biến tần Hedy hd700 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-hedy-hd700/

0948.956.835