Category: biến tần V&T

MUA BÁN BIẾN TẦN V&T E5-H SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần V&T E5-H Đặc điểm biến tần V&T E5-H Biến tần V&T E5-H có công suất điện áp: 380v: 0.75-500kW. Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40. Tần số ngõ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-vt-e5-h-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN V&T V5-H SỬA CHỮA

  Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần V&T V5-H Đặc điểm biến tần V&T V5-H Biến tần V&T V5-H có dải công suất điện áp: 220v: 0.4-2.2kW, 380V: 0.75-560kW. Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển của biến tần VT: đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-vt-v5-h-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN V&T V6-H SỬA CHỮA

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần V&T V6-H Đặc điểm biến tần V&T V6-H Biến tần V&T V6-H có dải công suất, điện áp: 220v: 0.4-2.2kW, 380v: 0.75-560kW. Thời gian quả tải 150% đối với tải nặng, và 120% đối với tải thường. Độ phân giải điều khiển: đối với chế độ V/F: là 1:40, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-vt-v6-h-sua-chua/

0948.956.835