Tổng quan về Công nghệ

Giới thiệu Trong học phần này, chúng ta sẽ xem công nghệ đằng sau Biến tần và Động cơ. Chúng ta sẽ cố gắng trả lời câu hỏi về Biến tần là gì và cách thức hoạt động của một bộ Biến tần. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một chút về động cơ Xoay…..

Tổng quan về Công nghệ

Giới thiệu Trong học phần này, chúng ta sẽ xem công nghệ đằng sau Biến tần và Động cơ. Chúng ta sẽ cố gắng trả lời câu hỏi về Biến tần là gì và cách thức hoạt động của một bộ Biến tần. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một chút về động cơ Xoay…..

Cấu tạo biến tần

Giới thiệu Trong học phần này, chúng ta sẽ kiểm tra cấu hình của Biến tần. Chúng ta sẽ kiểm tra xem những bộ phận nào có trong Biến tần, và tìm hiểu về các bộ phận khác có thể được ghép thêm vào Biến tần để cải thiện hiệu suất. Điều gì khiến Biến…..

Sử dụng Sản phẩm

Trong học phần này, chúng ta sẽ kiểm tra một số ứng dụng của Biến tần. Khi xem xét một số ứng dụng này, hãy xem liệu bạn có thể xác định loại Biến tần nào sẽ sử dụng trong từng ứng dụng.  Ứng dụng Số 1 Quạt/Bơm Ly tâm Ứng dụng số một của…..

Dòng Sản phẩm

 Giới thiệu Trong học phần này, chúng ta sẽ kiểm tra dòng sản phẩm Biến tần của Omron. Chúng ta sẽ tìm hiểu những loại Biến tần nào mà Omron cung cấp, và cố gắng xác định bộ truyền động nào phù hợp nhất trong các ứng dụng nhất định. Học phần này sẽ mất…..

Biến tần các loại

Các loại biến tần: thông số, đặc tính kỹ thuật , tài liệu, hướng dẫn cài đặt bien tan Biến tần EMERSON Biến tần SK Biến tần EV2100 Biến tần PV Biến tần LS Biến tần SV IC5 Biến tần SV IG5A Biến tần iP5A Biến tần ABB Biến tần ACS 150 Biến tần ACS355…..

0948.956.835Chat Zalo