Category: biến tần Long Shenq

BIẾN TẦN LONG SHENQ LS800

Tài liệu tham khảo: LS800 Long Shenq Manual Thông số cơ bản biến tần Long Shenq Ls800 Biến tần Long Shenq ls800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bien-tan-long-shenq-ls800/

MUA BÁN BIẾN TẦN LONG SHENQ LS700 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: BÁN BIẾN TẦN LONG SHENQ LS700 Thông số cơ bản biến tần Long Shenq Ls700 Biến tần Long Shenq ls700 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-long-shenq-ls700-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN LONG SHENQ LS650 SỬA CHỮA

Tài liệu biến tần : biến tần Long Shenq LS650 Thông số cơ bản biến tần Long Shenq Ls650 Biến tần Long Shenq ls650 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-long-shenq-ls650-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN LONG SHENQ LS600 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: biến tần Long Sheq LS600 Thông số cơ bản biến tần Long Shenq Ls600 Biến tần Long Shenq ls600 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-long-shenq-ls600-sua-chua/

0948.956.835