Category: biến tần Sunye

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNYE CM530 CM510 SỬA CHỮA

  Tài liệu tham khảo: biến tần Sunye CM530 CM510 Thông số cơ bản biến tần Sunye CM530 CM510 Biến tần Sunye CM530 CM510 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunye-cm530-cm510-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNYE CM560 SỬA CHỮA

Thông số cơ bản biến tần Sunye CM560 Biến tần Sunye CM560 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunye-cm560-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNYE CM580 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: biến tần Sunye CM580 Thông số cơ bản biến tần Sunye CM580 Biến tần Sunye CM580 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunye-cm580-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN SUNYE E500 SỬA CHỮA

Thông số cơ bản biến tần Sunye E500 Biến tần Sunye E500 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-sunye-e500-sua-chua/

0948.956.835