Category: Biến tần EURA

MUA BÁN BIẾN TẦN EURA F1500 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: F1500G Eura manual Thông số cơ bản biến tần Eura F1500 Biến tần Eura F1500 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-eura-f1500-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN EURA F1000 SỬA CHỮA

Thông số cơ bản biến tần Eura F1000 Biến tần Eura F1000 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-eura-f1000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN EURA E800 SỬA CHỮA

Thông số cơ bản biến tần Eura E800 Biến tần Eura E800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-eura-e800-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN EURA E2000 SỬA CHỮA

Thông số cơ bản biến tần Eura E2000 Biến tần Eura E2000 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-eura-e2000-sua-chua/

MUA BÁN BIẾN TẦN EURA E1000 SỬA CHỮA

Link tải tài liệu: E1000 Eura Manual Thông số cơ bản biến tần Eura E1000 Biến tần Eura E1000 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mua-ban-bien-tan-eura-e1000-sua-chua/

0948.956.835