ZEN-20C1DR-D-V2

ZEN-20C1DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 12 DC, số đầu ra 12 rơ le 8A (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer…..

ZEN-20C3AR-A-V2

ZEN-20C3AR-A-V2 Nguồn vào: 100-240VAC Số đầu vào 12 AC, số đầu ra 8 rơ le 8A Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả khi mất điện 16 counter có…..

ZEN-20C1DT-D-V2

ZEN-20C1DT-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 12 DC, số đầu ra 8 transistor (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding…..

ZEN-10C1AR-A-V2

ZEN-10C1AR-A-V2 Nguồn vào: 100-240VAC Số đầu vào 6 AC, số đầu ra 4 rơ le 8A (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được…..

ZEN-20C3DR-D-V2

ZEN-20C3DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 12 DC, số đầu ra 8 rơ le 8A 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả…..

ZEN-10C3AR-A-V2

ZEN-10C3AR-A-V2 Nguồn vào: 100-240VAC Số đầu vào 6 AC, số đầu ra 4 rơ le 8A Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả khi mất điện 16 counter có…..

ZEN-10C1DR-D-V2

ZEN-10C1DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 rơ le 8A (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding…..

ZEN-10C1DT-D-V2

ZEN-10C1DT-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 transistor (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding…..

ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 rơ le 8A 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả…..

0948.956.835Chat Zalo