Tag: 20C3DR

ZEN-20C3DR-D-V2

ZEN-20C3DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 12 DC, số đầu ra 8 rơ le 8A 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/zen-20c3dr-d-v2/

0948.956.835