Tag: 20C1DT

ZEN-20C1DT-D-V2

ZEN-20C1DT-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 12 DC, số đầu ra 8 transistor (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/zen-20c1dt-d-v2/

0948.956.835