Tag: A

ZEN-20C3AR-A-V2

ZEN-20C3AR-A-V2 Nguồn vào: 100-240VAC Số đầu vào 12 AC, số đầu ra 8 rơ le 8A Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả khi mất điện 16 counter có …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/zen-20c3ar-a-v2/

ZEN-10C3AR-A-V2

ZEN-10C3AR-A-V2 Nguồn vào: 100-240VAC Số đầu vào 6 AC, số đầu ra 4 rơ le 8A Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả khi mất điện 16 counter có …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/zen-10c3ar-a-v2/

CP1L-M30DT-A

CP1L-M30DT-A PLC 18 DC Input – 12 Transistor NPN Output, nguồn 100-240VAC Nguồn cấp:  100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1l-m30dt-a/

CP1E-N30DR-A

CP1E-N30DR-A PLC 18-DC input / 12-rơle output. 100-240 VAC Nguồn cấp: 100-240 VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min. …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1e-n30dr-a/

CPM1A-30CDR-A-V1

CPM1A-30CDR-A-V1 PLC 18 DC inputs/12 relay Outputs, nguồn 100-240AC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1 …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm1a-30cdr-a-v1/

CPM1A-40CDT1-A-V1

CPM1A-40CDT1-A-V1  PLC 24 DC inputs/16 transistor PNP Outputs, nguồn 100-240AC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm1a-40cdt1-a-v1/

CPM1A-20CDT-A-V1

CPM1A-20CDT-A-V1 PLC 12 DC inputs/8 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm1a-20cdt-a-v1/

CP1E-N14DT1-A

CP1E-N14DT1-A PLC 8 DC input – 6 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1e-n14dt1-a/

CP1E-E40DR-A

CP1E-E40DR-A PLC 24 DC input – 16 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp (MOV): …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1e-e40dr-a/

CP1E-E30DR-A

CP1E-E30DR-A PLC 18 DC input – 12 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp (MOV): …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1e-e30dr-a/

CPM1A-40CDT-A-V1

CPM1A-40CDT-A-V1  PLC 24 DC inputs/16 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm1a-40cdt-a-v1/

CP1L-L14DR-A

CP1L-L14DR-A PLC 8 DC Input – 6 Rơ le Output, nguồn 100-240 VAC Nguồn cấp:  100-240 VAC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1l-l14dr-a/

CP1E-N20DR-A

CP1E-N20DR-A PLC 12-DC input / 8-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min. Ngõ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1e-n20dr-a/

CPM1A-30CDT-A-V1

CPM1A-30CDT-A-V1 PLC 18 DC inputs/12 transistor NPN Outputs, nguồn 100-240AC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cpm1a-30cdt-a-v1/

CP1E-E10DT1-A

CP1E-E10DT1-A PLC 6 DC input – 4 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cp1e-e10dt1-a/

0948.956.835