Bộ lập trình PLC CP1 omron là gì?

Loại nhỏ gọn và loại Module  Dựa theo bề ngoài, bộ điều khiển lập trình được chia thành 2 loại. Đó là loại nhỏ gọn có chức năng đơn giản trong một khối và loại gồm nhiều modul có chức năng khác nhau ghép lại. Bộ điều khiển micro là bộ điều khiển lập trình…..

CP1L-M30DT-A

CP1L-M30DT-A PLC 18 DC Input – 12 Transistor NPN Output, nguồn 100-240VAC Nguồn cấp:  100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

CP1L-L14DR-D

CP1L-L14DR-D PLC 8 DC Input – 6 Rơ le Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-M30DT1-D

CP1L-M30DT1-D PLC 18 DC Input – 12 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-M60DT-A

CP1L-M60DT-A PLC 36 DC Input – 24 Transistor PNP Output, nguồn 100-240 VAC Nguồn cấp:  100-240 VAC Ngõ vào/ra: 36-DC input / 24- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu…..

CP1L-M40DR-D

CP1L-M40DR-D PLC 24 DC Input – 16 Rơ le Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16- Output Rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-M40DT-D

CP1L-M40DT-D PLC 24 DC Input – 16 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-L14DR-A

CP1L-L14DR-A PLC 8 DC Input – 6 Rơ le Output, nguồn 100-240 VAC Nguồn cấp:  100-240 VAC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-L20DT-D

CP1L-L20DT-D PLC 12 DC Input – 8 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 1(CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

CP1L-M30DR-A

CP1L-M30DR-A PLC 18 DC Input – 12 Rơ le Output, nguồn 100-240VAC Nguồn cấp:  100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú thích,…..

CP1L-L14DT-A

CP1L-L14DT-A PLC 8 DC Input – 6 Transistor NPN Output, nguồn 100-240 VAC Nguồn cấp: 100-240 VAC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu…..

CP1L-L14DT1-D

CP1L-L14DT1-D PLC 8 DC Input – 6 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-M60DT1-D

CP1L-M60DT1-D PLC 36 DC Input – 24 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 36-DC input / 24- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-L20DT1-D

CP1L-L20DT1-D PLC 12 DC Input – 8 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 1(CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

CP1L-L20DT-A

CP1L-L20DT-A PLC 12 DC Input – 8 Transistor NPN Output, nguồn 100-240 VAC Nguồn cấp:  100-240 VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 1(CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

0948.956.835Chat Zalo