Bộ lập trình PLC CP1 omron là gì?

Loại nhỏ gọn và loại Module  Dựa theo bề ngoài, bộ điều khiển lập trình được chia thành 2 loại. Đó là loại nhỏ gọn có chức năng đơn giản trong một khối và loại gồm nhiều modul có chức năng khác nhau ghép lại. Bộ điều … Đọc tiếp

CP1L-M30DT-A

CP1L-M30DT-A PLC 18 DC Input – 12 Transistor NPN Output, nguồn 100-240VAC Nguồn cấp:  100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương … Đọc tiếp

CP1L-L14DR-D

CP1L-L14DR-D PLC 8 DC Input - 6 Rơ le Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, … Đọc tiếp

CP1L-M30DT1-D

CP1L-M30DT1-D PLC 18 DC Input – 12 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình … Đọc tiếp

CP1L-M60DT-A

CP1L-M60DT-A PLC 36 DC Input – 24 Transistor PNP Output, nguồn 100-240 VAC Nguồn cấp:  100-240 VAC Ngõ vào/ra: 36-DC input / 24- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: … Đọc tiếp