CP1L-M40DT-D

CP1L-M40DT-D PLC 24 DC Input – 16 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-M40DT-A

CP1L-M40DT-A PLC 24 DC Input – 16 Transistor NPN Output, nguồn 100-240 VAC Nguồn cấp:  100-240 VAC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

0948.956.835Chat Zalo