Bộ lập trình PLC CP1 omron là gì?

Loại nhỏ gọn và loại Module  Dựa theo bề ngoài, bộ điều khiển lập trình được chia thành 2 loại. Đó là loại nhỏ gọn có chức năng đơn giản trong một khối và loại gồm nhiều modul có chức năng khác nhau ghép lại. Bộ điều khiển micro là bộ điều khiển lập trình…..

CP1E-N30DR-A

CP1E-N30DR-A PLC 18-DC input / 12-rơle output. 100-240 VAC Nguồn cấp: 100-240 VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min……

CP1E-N30DT1-D

CP1E-N30DT1-D PLC 18 DC input – 12 Transistor PNP Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input /12 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao…..

CP1E-N20DT-D

CP1E-N20DT-D PLC 12 DC input – 8 Transistor NPN Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input /8 Transistor NPN Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp…..

CP1E-N40DR-D

CP1E-N40DR-D PLC 24-DC input / 16-rơle output. nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min……

CP1E-N14DT1-A

CP1E-N14DT1-A PLC 8 DC input – 6 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao…..

CP1E-N20DR-D

CP1E-N20DR-D PLC 12-DC input / 8-rơle output. DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min……

CP1E-E40DR-A

CP1E-E40DR-A PLC 24 DC input – 16 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp (MOV):…..

CP1E-N40DT1-D

CP1E-N40DT1-D PLC 24 DC input – 16 Transistor PNP Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input /16 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp…..

CP1E-E10DR-D

CP1E-E10DR-D PLC 6 DC input – 4 rơ le Output, Nguồn DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp (MOV):…..

CP1E-E30DR-A

CP1E-E30DR-A PLC 18 DC input – 12 rơ le Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp (MOV):…..

CP1E-N30DR-D

CP1E-N30DR-D PLC 18-DC input / 12-rơle output. DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min……

CP1E-N14DT1-D

CP1E-N14DT1-D PLC 8 DC input – 6 Transistor PNP Output, Nguồn DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp…..

CP1E-N20DR-A

CP1E-N20DR-A PLC 12-DC input / 8-rơle output. AC100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min. Ngõ…..

CP1E-E10DT1-A

CP1E-E10DT1-A PLC 6 DC input – 4 Transistor PNP Output, Nguồn AC 100-240 Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp…..

0948.956.835Chat Zalo