Bộ lập trình PLC CP1 omron là gì?

Loại nhỏ gọn và loại Module  Dựa theo bề ngoài, bộ điều khiển lập trình được chia thành 2 loại. Đó là loại nhỏ gọn có chức năng đơn giản trong một khối và loại gồm nhiều modul có chức năng khác nhau ghép lại. Bộ điều … Đọc tiếp

CP1E-N30DR-A

CP1E-N30DR-A PLC 18-DC input / 12-rơle output. 100-240 VAC Nguồn cấp: 100-240 VAC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: … Đọc tiếp

CP1E-N30DT1-D

CP1E-N30DT1-D PLC 18 DC input - 12 Transistor PNP Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input /12 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ … Đọc tiếp

CP1E-N40DR-D

CP1E-N40DR-D PLC 24-DC input / 16-rơle output. nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: … Đọc tiếp

CP1E-N20DT-D

CP1E-N20DT-D PLC 12 DC input - 8 Transistor NPN Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input /8 Transistor NPN Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ … Đọc tiếp