ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 rơ le 8A 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding timer với trạng thái được lưu kể cả…..

Bộ lập trình đơn giản – ZEN

Bộ lập trình đơn giản – ZEN OMRON Download Phần mềm lập trình  ZEN: ZEN Support Software FREE Hướng dẫn lập trình ZEN phần 1 Hướng dẫn lập trình ZEN phần 2 Tài liệu tiếng việt ZEN 10 hoặc 20 I/O trên module CPU (6/12 đầu vào AC hoặc DC, 4/8 đầu ra rơle 8A)…..

0948.956.835Chat Zalo