Category: Bộ lập trình đơn giản ZEN

Bộ lập trình đơn giản – ZEN

Bộ lập trình đơn giản – ZEN OMRON Download Phần mềm lập trình  ZEN: ZEN Support Software FREE Hướng dẫn lập trình ZEN phần 1 Hướng dẫn lập trình ZEN phần 2 Tài liệu tiếng việt ZEN 10 hoặc 20 I/O trên module CPU (6/12 đầu vào AC hoặc DC, 4/8 đầu ra rơle 8A) …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/bo-lap-trinh-don-gian-zen-logo/

0948.956.835