ZEN-10C1DT-D-V2

ZEN-10C1DT-D-V2 Nguồn vào: 12-24DC Số đầu vào 6 DC, số đầu ra 4 transistor (Có thể mở rộng thêm tối đa 3 modul) 2 đầu vào analog 0-10VDC (IN4 và IN5) Có 16 bit lưu (holding bit) trạng thái kể cả khi mất điện 16 timer với nhiều loại: ON-delay/OFF-delay timer, One-shot timer, Flashing-pulse timer 8 Holding…..

0948.956.835Chat Zalo