CP1H-X40DT-D

CP1H-X40DT-D Nguồn cấp: 24VDC 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor NPN. Ngôn ngữ lập trình: Ladder diagram Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.01µs; Lệnh đặc biệt: 0.15µs Bộ nhớ chương trình: 20K steps Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz (single-phase), 50 kHz (differential phases), 4 axes Ngõ ra xung…..

CPM1A-20CDT1-D-V1

CPM1A-20CDT1-D-V1 PLC 12 DC inputs/8 transistor PNP Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh,…..

CPM1A-30CDT-D-V1

CPM1A-30CDT-D-V1 PLC 18 DC inputs/12 transistor NPN Outputs, nguồn  24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh,…..

CP1L-M40DR-D

CP1L-M40DR-D PLC 24 DC Input – 16 Rơ le Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16- Output Rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1E-N30DR-D

CP1E-N30DR-D PLC 18-DC input / 12-rơle output. DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs min……

CP1L-M40DT-D

CP1L-M40DT-D PLC 24 DC Input – 16 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1E-N14DT1-D

CP1E-N14DT1-D PLC 8 DC input – 6 Transistor PNP Output, Nguồn DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp…..

CP1L-L20DT-D

CP1L-L20DT-D PLC 12 DC Input – 8 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 1(CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

CP1E-E10DT1-D

CP1E-E10DT1-D PLC 6 DC input – 4 Transistor PNP Output, Nguồn DC24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 2Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 2Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min; Lệnh cao cấp…..

CP1H-XA40DT-D

CP1H-XA40DT-D Nguồn cấp: 24VDC 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor NPN, 4 đầu vào  analog, 2 đầu ra analog. Ngôn ngữ lập trình: Ladder diagram Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.01µs; Lệnh đặc biệt: 0.15µs Bộ nhớ chương trình: 20K steps Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz (single-phase), 50…..

CP1L-L14DT1-D

CP1L-L14DT1-D PLC 8 DC Input – 6 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1E-N14DT-D

CP1E-N14DT-D PLC 8 DC input – 6 Transistor NPN Output, Nguồn DC 24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6 Transistor NPN Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh…..

CP1H-X40DT1-D

CP1H-X40DT1-D   Nguồn cấp: 24VDC 24 đầu vào DC, 16 đầu ra transistor PNP. Ngôn ngữ lập trình: Ladder diagram Tốc độ thực hiện lệnh: Lệnh cơ bản: 0.01µs; Lệnh đặc biệt: 0.15µs Bộ nhớ chương trình: 20K steps Bộ đếm tốc độ cao: 100 kHz (single-phase), 50 kHz (differential phases), 4 axes Ngõ ra…..

CPM1A-10CDT-D-V1

CPM1A-10CDT-D-V1 PLC 6 DC inputs/4 transistor NPN Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh,…..

CP1L-L20DT1-D

CP1L-L20DT1-D PLC 12 DC Input – 8 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 1(CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

0948.956.835Chat Zalo