CP1L-L20DT1-D

CP1L-L20DT1-D PLC 12 DC Input – 8 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 1(CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

CP1E-N60DT1-D

CP1E-N60DT1-D PLC 36 DC input – 24 Transistor PNP Output, 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 36-DC input /24 Transistor PNP Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov):…..

CPM1A-40CDT1-D-V1

CPM1A-40CDT1-D-V1  PLC 24 DC inputs/16 transistor PNP Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh,…..

CP1L-M30DT-D

CP1L-M30DT-D PLC 18 DC Input – 12 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 18-DC input / 12- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-L10DT-D

CP1L-L10DT-D PLC 6-DC input / 4- transistor NPN output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4- transistor NPN output Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

CP1E-N14DR-D

CP1E-N14DR-D PLC 8-DC input / 6-rơle output. DC 24 Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6-Relay output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp (Mov): 7.90 µs…..

CP1E-N60DT-D

CP1E-N60DT-D PLC 36 DC input – 24 Transistor NPN Output, Nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 36-DC input /24 Transistor NPN Output Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256 Tốc độ xử l‎ý: Lệnh cơ bản (LD): 1.19 µs min.; Lệnh cao cấp…..

CP1E-NA20DT1-D

CP1E-NA20DT1-D PLC 12 DC input – 8 Transistor PNP Output, 2-Analog input / 1-Analog output. 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input /8 Transistor PNP Output Ngõ vào/ra anlog: 2-Analog input (0~6000) / 1-Analog output (0~6000) Bộ nhớ chương trình: 8Ksteps (EEPROM) Vùng nhớ dữ liệu DM: 8Kwords Số lượng timers / counters: 256…..

CP1L-L14DT-D

CP1L-L14DT-D  PLC 8 DC Input – 6 Transistor NPN Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 8-DC input / 6- Output Transistor NPN Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CPM1A-20CDT-D-V1

CPM1A-20CDT-D-V1 PLC 12 inputs/8 transistor NPN Outputs, nguồn 24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh, 1…..

CP1L-M60DR-D

CP1L-M60DR-D PLC 36 DC Input – 24 Rơ le Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 36-DC input / 24- Output Rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CPM1A-30CDT1-D-V1

CPM1A-30CDT1-D-V1 PLC 18 DC inputs/12 transistor PNP Outputs, nguồn  24DC Phương pháp điều khiển: Phương pháp chương trình được lưu. Phương pháp điều khiển I/O: Phương pháp kết hợp quét theo chu kỳ và quá trình làm tươi lại tức thì. Ngôn ngữ lập trình: Biểu đồ hình thang Từ lệnh: 1 bước / lệnh,…..

CP1L-L10DT1-D

CP1L-L10DT1-D PLC 6-DC input / 4- transistor PNP output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp: 24 VDC Ngõ vào/ra: 6-DC input / 4- transistor PNP output Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: Không hỗ trợ Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu…..

CP1L-M40DT1-D

CP1L-M40DT1-D PLC 24 DC Input – 16 Transistor PNP Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 24-DC input / 16- Output Transistor PNP Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 3 ( CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ…..

CP1L-L20DR-D

CP1L-L20DR-D PLC 12 DC Input – 8 rơ le Output, nguồn 24 VDC Nguồn cấp:  24 VDC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8- Output Rơ le Số lượng mô đun mở rộng có thế kết nối: 1(CP-series) Bộ nhớ backup: Bộ nhớ flash: chương trình của người dung, các tham số ( như PLC Setup), phần dữ liệu chú…..

0948.956.835Chat Zalo