Ứng dụng cảm biến đo thông minh

Kiểm tra chất lượng – Đo khe hở của cửa ô tô Kiểm tra chất lượng – Đo độ dày tấm mỏng Định vị chính xác tay rô bốt Định vị chính xác tấm kính Kiểm soát chất lượng – Đo đường kính của trục Kiểm soát chất lượng – Đo độ dày của pít…..

Bố trí đầu nối

  Sự khác biệt giữa khởi động bằng nguồn (Power-On Start) và Khởi động bằng tín hiệu (Signal start) Bố trí đầu nối Do cần thêm các ngõ vào cho các timer sử dụng phương thức khởi động bằng tín hiệu, nên các timer này có nhiều đầu nối hơn. Khởi động bằng nguồn (H3CR-A8)…..

Bố trí đầu nối

  Sự khác biệt giữa khởi động bằng nguồn (Power-On Start) và Khởi động bằng tín hiệu (Signal start) Bố trí đầu nối Do cần thêm các ngõ vào cho các timer sử dụng phương thức khởi động bằng tín hiệu, nên các timer này có nhiều đầu nối hơn. Khởi động bằng nguồn (H3CR-A8)…..

Biểu đồ thời gian (Biểu đồ hoạt động)

Biểu đồ thời gian cho chúng ta biết được trạng thái hoạt động của bộ định thời. < Phương thức chỉ thị > Trạng thái hoạt động được biểu hiện bằng sơ đồ của . ON              OFF ↓       ↓ Thời gian Trục dọc: Trạng thái hoạt động ON/OFF Trục ngang: tiến triển thời gian Bạn phải hiểu rõ…..

Cấp độ bảo vệ IP (IP54, IP55, IP64, IP65, IP67) là gì

Tiêu chuẩn IEC (IEC60529:2001) định nghĩa mã số bảo vệ, cấp độ bảo vệ, và phương pháp kiểm tra. Thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế IEC. Mức độ bảo vệ được thể hiện bằng cách sử dụng sự kết hợp của hai chữ số, như IP54 và IP67.Chữ số đầu tiên sau IP…..

Độ chính xác

Khác biệt giữa khởi động bằng nguồn và khởi động bằng tín hiệu Độ chính xác Hoạt động sẽ không ổn định trong một khoảng thời gian ngắn ngay sau khi nguồn điện được cung cấp cho bộ định thời. Khởi động bằng nguồn: Hoạt động không ổn định vì việc định thời bắt đầu…..

Các chức năng ngõ vào

Ngõ vào tín hiệu: Chức năng khởi động định thời. Khi nhận tín hiệu ngõ vào, bộ định thời bắt đầu đếm thời gian. Chức năng này được thực hiện trong phương thức khởi động bằng tín hiệu. Ngõ vào reset: Reset giá trị hiện tại bằng cách kích tín hiệu này. Việc reset này…..

0948.956.835Chat Zalo