Chế độ Output

Sau đây là 4 chế độ thường xuyên sử dụng mà có thể chỉnh bằng DIP switch 5 và 6.
Để cài đặt chế độ khác ngoài 4 chế độ này, chúng ta sử dụng Phím trên mặt hiển thị.

Switch 5

Switch 6

Chế độ Output

OFF

OFF

Chế độ A (Signal ON delay (I): Reset khi bị ngắt nguồn)

ON

OFF

Chế độ A-2 (Power ON delay(I): Reset khi bị ngắt nguồn)

OFF

ON

Chế độ E (interval: Reset khi bị ngắt nguồn)

ON

ON

Chế độ F (Tích lũy (Accumulative): giữ lại giá trị khi mất nguồn) *xem trang kế


0948.956.835Chat Zalo