Độ chính xác

Khác biệt giữa khởi động bằng nguồn và khởi động bằng tín hiệu

Độ chính xác

Hoạt động sẽ không ổn định trong một khoảng thời gian ngắn ngay sau khi nguồn điện được cung cấp cho bộ định thời.

Khởi động bằng nguồn: Hoạt động không ổn định vì việc định thời bắt đầu cùng lúc với thời gian mà nguồn nuôi bật cấp cho bộ định thời. Như vậy, sai lệch trong thời gian hoạt động sẽ xảy ra ngay sau khi bộ định thời khởi động.
Khởi động bằng tín hiệu: Thời gian chính xác, do nguồn được cấp cho bộ định thời trước khi quá trình định thời bắt đầu.

Với bộ định thời chỉnh cơ dòng H3CR, độ chính xác sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên độ chính xác sẽ bị ảnh hưởng trong trường hợp bộ định thời kỹ thuật số. Để thực hiện điều khiển thời gian chính xác đến phần trăm một giây, như 1.28 giây, thì nên kích hoạt (khởi động) bằng tín hiệu.

 

0948.956.835Chat Zalo