Mạng FA là gì?

Tổng quan và Định Nghĩa  ạn nghĩ đến những thiết bị nào khi nói tới từ “MẠNG”?  Một số ví dụ của các loại mạng gần gũi với bạn là mạng điện thoại di động, mạng máy tính..mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, thiết bị mạng cũng đóng một…..

Tổng quan về Lớp thiết bị (Component) trong mạng FA

Truyền thông với các I/O ở xa  Việc truyền thông vơi các I/O đặt ở xa là cách dùng tiêu biểu nhất cho lớp thiết bị trong mạng FA. Bộ điều khiển có thể điều khiển các thiết bị vào/ra đặt từ xa bằng việc truyền thông qua mạng FA . Bộ điều khiển cần…..

Lớp điều khiển của mạng FA

Truyền thông các thông báo  Ở phân lớp điều khiển, truyền thông các thông điệp là cách thức phổ biến để chia sẽ dữ liệu. Nó có thể gởi các lệnh (Instruction) từ một bộ điều khiển ( node) này đến bộ điều khiển (node) khác trong mạng FA để thực hiện điều khiển như…..

Lớp quản lý trong mạng FA

Truyền File Truyền File là một ứng dụng sử dụng thường xuyên tại lớp quản lý của mạng FA. Dữ liệu (như danh mục sản xuất và chỉ tiêu sản lượng, kết quả sản xuất trong ngày, lịch sử lỗi….) có thể được trao đổi dễ dàng giữa PLC và máy tính, với định dạng…..

0948.956.835Chat Zalo