Tổng quan về Lớp thiết bị (Component) trong mạng FA

Truyền thông với các I/O ở xa 

Việc truyền thông vơi các I/O đặt ở xa là cách dùng tiêu biểu nhất cho lớp thiết bị trong mạng FA. Bộ điều khiển có thể điều khiển các thiết bị vào/ra đặt từ xa bằng việc truyền thông qua mạng FA .

Bộ điều khiển cần trang bị chức năng truyền thông mạng­ Trạm Chủ – (Master) —trong khi đó những tín hiệu vào/ra được nối tới những khối chuyên dụng được gọi là trạm đầu cuối ở xa (Khối Vào/Ra ở xa)— Trạm Tớ – (Slave) 
Truyền thông vào/ra từ xa có thể kết nối trực tiếp tới thiết bị điều khiển khác như những bộ điều khiển nhiệt độ.

Sử dụng truyền thông vào/ra từ xa cho phép bộ điều khiển (PLC) đặt cách xa các thiết bị hoặc máy móc, và cũng có thể điều khiển nhiều thiết bị và nhiều máy chỉ bằng một Bộ điều khiển (PLC).

Số lượng dây truyền thông ít, giúp giảm bớt nhân công lắp đặt cũng như không phải tốn nhiều không gian cho việc bố trí dây.

Mạng DeviceNet 

DeviceNet là một sản phẩm mạng FA thuộc lớp thiết bị, với đặc tính là mạng mở.
DeviceNet hỗ trợ truyền thông với I/O ở xa và truyền các thông báo. Nó có thể kết nối 64 điểm (node) bao gồm thiết bị an toàn, thiết bị điều khiển như thiết bị vào/ra, bộ điều khiển nhiệt độ, biến tần.
Các đường truyền DeviceNet sử dụng những cáp nối hoặc cáp dẹt chuyên dụng và các trạm nối rẽ nhánh, giúp cho viêc cấu hình mạng được dễ dàng linh hoạt.
Các loại PLC sau hỗ trợ nối mạng DeviceNet : CS1, CJ1, CJ2, CP1H, C200H, CQM1, CVM1 (CQM1 và CVM1 hiện không còn sản xuất) 

Ngoài ra, khi nối với bộ điều khiển an toàn (NE1A), các thiết bị an toàn chuyên dụng cho mạng DeviceNet có thể dùng chung với nhau.

Mạng CompoNet 

CompoNet là một sản phẩm trong mạng FA thuộc lớp thiết bị, với đặc tính là một mạng mở
CompoNet hỗ trợ truyền thông với I/O ở xa và truyền các thông báo, có thể kết nối tới 384 điểm (node) trạm tớ với tốc độ đáp ứng cao, dùng chung các loại cáp nối khác nhau. 
Các đường truyền tín hiệu có thể dùng cáp thường và cáp dẹt chuyên dụng, vì vậy về phương diện nối dây là rất dễ dàng và uyển chuyển.
Ngoài ra, những hệ thống phân phối qui mô nhỏ, có thể sử dụng một số lượng ít các trạm tớ (slave) theo đơn vị từng Bit.
Các dòng PLC hỗ trợ mạng CompoNet là : CS1/CJ1/CJ2/CP1H.

Mạng PROFIBUS

PROFIBUS là một mạng FA theo chuẩn truyền thông mở, ở lớp mạng thiết bị, rất phổ biến và được ưa chuộng tại châu Âu..

Profibus hỗ trợ truyền thông với I/O ở xa và truyền các dịch vụ thông báo. Truyền thông PROFIBUS có thể trao đổi dữ liệu với nhiều loại thiết bị tớ theo chuẩn PROFIBUS khác nhau một cách rất đa dạng.
Nó có thể truyền tín hiệu Bit (Đây là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu truyền, khi thực hiện trao đổi tín hiệu số trong máy tính hoặc thiết bị khác.) chẳng hạn như chỉ thị trạng thái ON/OFF, và nhiều loại tín hiệu khác như tín hiệu tuyến tính 4~20mA, hoặc tín hiệu điều khiển cho Servo, biến tần

 

 

 

 

 

 

0948.956.835Chat Zalo