Mạng FA là gì?

Tổng quan và Định Nghĩa 

ạn nghĩ đến những thiết bị nào khi nói tới từ “MẠNG”? 
Một số ví dụ của các loại mạng gần gũi với bạn là mạng điện thoại di động, mạng máy tính..mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, thiết bị mạng cũng đóng một vai trò tích cực trong tự động hóa Nhà máy.

Mô tả sau đây là một định nghĩa thích hợp của mạng FA trong khóa học này, bạn xem có hợp lý không nhé?

“Mạng FA là một phương tiện giúp thực thi tốt quá trình sản xuất qua việc thực hiện sự trao đổi thông tin (gọi là Truyền dữ liệu, truyền thông) giữa các thiết bị vào/ra (ví dụ như cảm biến (sensor), đèn báo) và các thiết bị điều khiển (như Servo), cũng như giữa các thiết bị truyền thông thông tin với nhau như máy tính, PLC…”

*Trong khóa học này, PLC được gọi chung là “Bộ Điều khiển (Controller)”.

Nó được sử dụng ở đâu?

Việc sử dụng mạng FA không hạn chế đối với thiết bị và những máy móc trong dây chuyền sản xuất tại một nhà máy. Hình bên phải cho thấy đây là một nhà máy sản xuất thực phẩm, và mạng FA được sử dụng với những mục đích khác nhau.

 • Tầng quản lý 
  Ở tầng này, mạng FA được sử dụng chủ yếu để cung cấp những chỉ dẫn vận hành và công việc tới những thao tác viên và những máy móc thiết bị trong sản xuất, tới tầng phân loại, đóng gói chuyển hàng cũng như thu thập kết quả vận hành.
  Tầng sản xuất 
 • Mạng FA của tầng này được sử dụng chủ yếu cho việc trao đổi thông tin (trao đổi dữ liệu) giữa thiết bị điều khiển và để đưa những chỉ dẫn sản xuất cho thiết bị điều khiển cấp dưới từ thiết bị điều khiển cấp trên như “Bộ điều khiển” (PLC).
  Tầng phân loại và chuyển hàng 
 • Mạng FA của tầng này được sử dụng chủ yếu cho việc trao đổi thông tin giữa thiết bị chuyên dụng và thiết bị điều khiển như “Bộ điều khiển” (PLC).
Ở trang này, bạn có thể thấy các thiết bị điều khiển và trao đổi thông tin sử dụng trong mạng FA trên mỗi tầng của nhà máy.
Nhấn vào tên mỗi Tầng để xem hình ảnh minh họa.
Phân cấp và các ứng dụng chính 

Sự phân cấp, vốn là một thuật ngữ đặc biệt trong ngành viễn thông, biểu thị những nhóm lớp mạng theo từng mục đích sử dụng trong hệ thống mạng FA, như hình ảnh minh họa bên phải. Cách sử dụng tiêu biểu của mạng FA cho những lớp mạng tương ứng như sau:

Lớp Quản lý (Management) 
Truyền file: các dữ liệu như kết quả sản xuất được trao đổi dưới dạng file giữa máy tính và server với các bộ điều khiển (PLC).

Lớp Điều khiển (Lớp thiết bị) 

Truyền các thông báo (Message): là một phương pháp theo đó một lệnh được gửi từ một bộ điều khiển trên một mạng FA đến bộ điều khiển khác để thực hiện tác vụ điều khiển hay truyền nhận dữ liệu.

 • Liên kết dữ liệu (Data Link): là một phương cách trao đổi dữ liệu, thực hiện sau khi đã xác định trước vùng nhớ dùng chung bởi nhiều bộ điều khiển trong mạng FA.
 • Tương thích với truyền thông nối tiếp phổ thông: phương cách theo đó thiết bị điều khiển có hỗ trợ truyền thông nối tiếp thực hiện việc truyền thông thu thập dữ liệu sau khi kết nối với thiết bị chứa thông tin.

Lớp Thiết bị (Component) 
Truyền thông với các khối I/O từ xa: Là Phương pháp của Bộ điều khiển trao đổi tín hiệu vào/ra từ xa qua mạng FA.

Ở trang này bạn sẽ thấy tổng hợp phương pháp kết nối mạng và ứng dụng của các lớp mạng trong mạng FA
Nhấp vào tên phân lớp mạng để biết chi tiết.

Các sản phẩm mạng của Omron 

Một sản phẩm mạng FA không thể đáp ứng được chức năng của tất cả các lớp mạng khác nhau.
Omron cung cấp các sản phẩm mạng đáp ứng tốt chức năng của mỗi lớp trong mạng FA.

 • Lớp Quản Lý (Management)
  Các sản phẩm tương thích với mạng Ethernet
  Sản phẩm mạng EtherNet/IP
 • Lớp điều khiển (Controller) 
  Các sản phẩm mạng EtherCAT
  Sản phẩm mạng Controller Link
 • Lớp Thiết bị (Component) 
  Sản phẩm mạng DeviceNet (thông thường và loại an toàn)
  Các sản phẩm mạng CompoNet.
  Các sản phẩm hỗ trợ truyền thông nối tiếp
Ở trang này, bạn có thể hiểu rõ hơn các đặc tính chính của những sản phẩm mạng của Omron.
Nhấn vào tên của một sản phẩm mạng trong hình minh họa.
Xu hướng mạng “Mở” 

10 năm trước, người sử dụng chưa có nhu cầu trao đổi thông tin giữa bộ điều khiển (PLC) với các thiết bị của các hãng sản xuất khác nhau .
Điều này có nghĩa là các đặc tính điện và phần mềm (
giao thức truyền, hoặc giao diện) để truyền dữ liệu của các thiết bị được qui định riêng (độc quyền) của mỗi hãng.

Điều này bất tiện cho người sử dụng. Khuynh hướng chính hiện nay là tạo ra một giao thức chung, được qui định ban đầu giữa một số hãng sản xuất và sau đó được nhiều hãng khác hưởng ứng để trở thành phổ biến… gọi là xu hướng mạng Mở…

Tất cả mạng mở mà thiết bị mạng FA của Omron hỗ trợ có logo như hình bên phải, sẽ được đề cập trong khóa học này.

Khuynh hướng mạng mở không có nghĩa rằng không có ai quản lý nó. Nhằm tránh sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà sản xuất riêng rẽ nào, cơ cấu đặt ra là bằng cách nào đó một hãng thứ ba khác có thể quản lý và duy trì những đặc tính kỹ thuật một cách trung lập và đảm bảo 
khả năng tương thích bên trong của mạng.

 

0948.956.835Chat Zalo