Giao thức và giao diện

Những quy ước được đặt sẵn, để các thiết bị trong mạng có thể truyền thông trao đổi dữ liệu với nhau …được gọi là giao thức truyền.
Giao thức truyền được chia thành nhiều khối chức năng, và đặc tính cho việc kết nối các khối chức năng cấp cao đến các khối chức năng cấp thấp hơn được gọi là giao diện truyền thông.

0948.956.835Chat Zalo