Khả năng tương thích

Content Protection by DMCA.com

Trong ISO/IEC , Khả năng tương thích bên trong của mạng được định nghĩa như một khả năng truyền thông giữa những thiết bị khác nhau mà không cần phải biết rõ về các đặc tính lẫn nhau .
Nếu Khả năng tương thích bên trong mạnh có nghĩa là có thể truyền thông một cách hoàn hảo giữa các thiết bị mạng của các nhà sản xuất khác nhau.

0856.413.911Chat Zalo