Lớp quản lý trong mạng FA

Truyền File

Truyền File là một ứng dụng sử dụng thường xuyên tại lớp quản lý của mạng FA.

Dữ liệu (như danh mục sản xuất và chỉ tiêu sản lượng, kết quả sản xuất trong ngày, lịch sử lỗi….) có thể được trao đổi dễ dàng giữa PLC và máy tính, với định dạng File.

File dữ liệu PLC nhận về có thể lưu trong bộ nhớ dữ liệu và có thể được xử lý bởi chương trình Ladder (bậc thang) hoặc ngôn ngữ khác của PLC.

Truyền File cho phép sử dụng và xử lý dữ liệu một cách dễ dàng bằng các phần mềm ứng dụng trong quản lý dữ liệu sản xuất do dữ liệu truyền dưới dạng File.

Ngoài ra, dữ liệu có thể được lưu giữ trong ổ cứng của máy tính, giúp giảm chi phí phần cứng, do không cần phải sử dụng bộ điều khiển (PLC) có dung lượng lưu trữ lớn.

Mạng EtherNet/IP

EtherNet/IP, là một sản phẩm mạng FA , thuộc lớp quản lý, với tính năng mạng mở.

Ngoài việc truyền File, nó cũng hỗ trợ các dịch vụ truyền thông điệp và liên kết dữ liệu, và cũng có thể sử dụng được trong lớp Điều khiển của mạng FA.

Do Giao thức mở CIP (Một giao thức chuyên dụng thực hiện trên nền truyền thông mạng mở, được phát triển bởi tổ chức ODVA (Open Devicenet User Organization), chẳng hạn như truyền thông Ethernet/IP và Devicenet) thực hiện trên nền Ethernet chung, với một khối Ethernet/IP có thể thực hiện các ứng dụng cho cả 2 lớp mạng: lớp quản lý và điều khiển.

Dây truyền thông tín hiệu sử dụng các cáp đôi xoắn trong mạng Ethernet thông dụng (bọc giáp chống nhiểu, nhóm 5.5e hoặc cao hơn) .
Các bộ điều khiển có tích hợp Ethernet/IP như dòng NJ, PLC họ CJ1/CJ2 và bộ điều khiển kết nối mạng an toàn (NE1A).

Thiết bị tương thích mạng Ethernet.

Thiết bị truyền thông tin học như máy tính tương thích với mạng Ethernet và được sử dụng phổ biến cho các ứng dụng tự động hóa văn phòng (OA), có thể gởi/nhận email hoặc trao đổi File giữa các máy chủ (server).

Nếu được gắn thêm một module truyền thông Ethernet, PLC có thể tham gia vào truyền thông Ethernet và các dịch vụ mạng như truyền File.

Các loại PLC hỗ trợ truyền thông Ethernet gồm: CS1/CJ1/CJ2/CP1.. Một số PLC có tích hợp sẵn cổng truyền thông Ethernet trên khối CPU.

 

0948.956.835Chat Zalo