Điểm / Trạm (Node)

Điểm / Trạm (Node)

Thuật ngữ “Node” đầu tiên được xem như là một Nút (điểm) trong một chuỗi gồm nhiều nút. Trong truyền thông mạng, thuật ngữ này dùng để chỉ đây là một trạm truyền thông có tính điều khiển và mang thông tin, ví dụ như PLC và máy tính. Tại vị trí node, ta có thể thực hiện chuyển tiếp trung gian hay rẽ nhánh mạng.

0948.956.835Chat Zalo