Category: Mitsubishi PLC

PLC Mitsubishi CPU FX1S-30MT-ESS/UL

PLC CPU FX1S-30MT-ESS/UL  Số ngõ vào 16, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 14, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 21 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 100 x 90 x 75  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-30mt-essul/

PLC FX Mitsubishi

PLC Mitsubishi  Dòng FX1S: FX1S-10M, FX1S-14M, FX1S-20M, FX1S-30M Dòng FX2N: FX2N-16M, FX2N-32M, FX2N-48M, FX2N-60M, FX2N-80M, FX2N-128M Dòng FX3G: FX3G-14M, FX3G-24M, FX3G-40M, FX3G-60M   FX1S-10MR-ES/UL  FX1S-10MT-ESS/UL  FX1S-14MR-ES/UL  FX1S-14MT-ESS/UL          FX1S-20MR-ES/UL  FX1S-20MT-ESS/UL  FX1S-30MR-ES/UL  FX1S-30MT-ESS/UL          FX2N-16MR-ES/UL  FX2N-16MR-DS  FX2N-16MT-ESS/UL  FX2N-16MT-DSS          FX2N-32MR-ES/UL  FX2N-32MR-DS  FX2N-32MT-ESS/UL  FX2N-32MT-DSS          FX2N-48MR-ES/UL  FX2N-48MR-DS  FX2N-48MT-ESS/UL  FX2N-48MT-DSS   …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-fx-mitsubishi/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-30MR-ES/UL

PLC CPU FX1S-30MR-ES/UL  Số ngõ vào 16, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 14, Relay Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 21 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 100 x 90 x 75  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-30mr-esul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-20MT-ESS/UL

PLC CPU FX1S-20MT-ESS/UL  Số ngõ vào 12, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 8, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 20 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 75 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-20mt-essul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-20MR-ES/UL

PLC CPU FX1S-20MR-ES/UL  Số ngõ vào 12, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 8, Relay Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 20 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 75 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-20mr-esul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-14MT-ESS/UL


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

PLC CPU FX1S-14MT-ESS/UL  Số ngõ vào 8, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 6, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 19 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-14mt-essul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-14MR-ES/UL

PLC CPU FX1S-14MR-ES/UL  Số ngõ vào 8, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 6, Relay Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 19 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-14mr-esul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-10MT-ESS/UL


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

PLC CPU FX1S-10MT-ESS/UL  Số ngõ vào 6, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 4, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 19 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-10mt-essul/

PLC MITSUBISI FX1S-10MR-ES/UL

PLC CPU FX1S-10MR-ES/UL  Số ngõ vào 6, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 4, Relay Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 19 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubisi-fx1s-10mr-esul/

0948.956.835