Tag: PLC Mitsubishi

PLC Mitsubishi CPU FX1S-30MT-ESS/UL

PLC CPU FX1S-30MT-ESS/UL  Số ngõ vào 16, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 14, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 21 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 100 x 90 x 75  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-30mt-essul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-30MR-ES/UL

PLC CPU FX1S-30MR-ES/UL  Số ngõ vào 16, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 14, Relay Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 21 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 100 x 90 x 75  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-30mr-esul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-20MT-ESS/UL

PLC CPU FX1S-20MT-ESS/UL  Số ngõ vào 12, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 8, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 20 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 75 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-20mt-essul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-20MR-ES/UL

PLC CPU FX1S-20MR-ES/UL  Số ngõ vào 12, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 8, Relay Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 20 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 75 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-20mr-esul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-14MT-ESS/UL

PLC CPU FX1S-14MT-ESS/UL  Số ngõ vào 8, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 6, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 19 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-14mt-essul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-14MR-ES/UL

PLC CPU FX1S-14MR-ES/UL  Số ngõ vào 8, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 6, Relay Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 19 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-14mr-esul/

PLC Mitsubishi CPU FX1S-10MT-ESS/UL

PLC CPU FX1S-10MT-ESS/UL  Số ngõ vào 6, lựa chọn S/S, (24VDC)  Số ngõ ra 4, Transitor (source) Nguồn cung cấp 220VAC Công suất (W) 19 Truyền thông RS232C, RS 485 Kích thước (W x H x D) 60 x 90 x 49  Đồng hồ thời gian thực.  Có thể mở rộng đến 30 ngõ vào/ra.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/plc-mitsubishi-cpu-fx1s-10mt-essul/

Gọi
Địa Chỉ