Các loại điện trở xả 1.5kw

Điện trở 1.5kw 50 ohm Điện trở 1.5kw 70 ohm Điện trở 1.5kw 100 ohm Điện trở 1.5kw 130 ohm Giá bán: 330,000 đ Giá bán: 330,000 đ Giá bán: 330,000 đ Giá bán: 330,000 đ Giá cũ: 360.000 đ Giá cũ: 360.000 đ Giá cũ: 360.000 đ Giá cũ: 360.000 đ Cách tính điện…..

Các loại Điện trở xả 2 Kw – cho biến tần

Điện trở 2kw 50 ohm Điện trở 2kw 100 ohm Điện trở 2kw 130 ohm Điện trở 2kw 150 ohm Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đd Cách tính điện…..

Các loại điện trở xả 3kw

  Điện trở 3kw 35 ohm Điện trở 3kw 50 ohm Điện trở 3kw 70 ohm Điện trở 3kw 130 ohm Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Cách tính điện trở xả cho…..

0948.956.835Chat Zalo