Category: Điện trở xả

Đại lý điện trở xả cho biến tần

Các loại điện trở xả 1.5kw

Điện trở 1.5kw 50 ohm Điện trở 1.5kw 70 ohm Điện trở 1.5kw 100 ohm Điện trở 1.5kw 130 ohm Giá bán: 330,000 đ Giá bán: 330,000 đ Giá bán: 330,000 đ Giá bán: 330,000 đ Giá cũ: 360.000 đ Giá cũ: 360.000 đ Giá cũ: 360.000 đ Giá cũ: 360.000 đ Cách tính điện …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cac-loai-dien-tro-xa-1-5kw/

Các loại Điện trở xả 2 Kw – cho biến tần

Điện trở 2kw 50 ohm Điện trở 2kw 100 ohm Điện trở 2kw 130 ohm Điện trở 2kw 150 ohm Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá bán: 350,000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đ Giá cũ: 385.000 đd Cách tính điện …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/dien-tro-xa-2-kw-cho-bien-tan/

Các loại điện trở xả 3kw

  Điện trở 3kw 35 ohm Điện trở 3kw 50 ohm Điện trở 3kw 70 ohm Điện trở 3kw 130 ohm Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá bán: 400,000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Giá cũ: 500.000 đ Cách tính điện trở xả cho …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cac-loai-dien-tro-xa-3kw/

Cách tính điện trở xả cho biến tần


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/otnjeldz/public_html/wp-content/themes/inc/loop.php on line 381

Bảng tham khảo thông số lựa chọn điện trở cho biến tần. Loại biến tần 3 pha 380V Công suất biến tần Điện trở Công suất điện trở Số lượng 0,75 kW 400Ω 260W 1 1,5  kW 400Ω 390W 1 2,2 kW 150Ω 390W 1 4/5.5 kW 150Ω 520W 1 5.5/7.5 kW 100Ω 1040W 1 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cach-tinh-dien-tro-xa-cho-bien-tan/

0948.956.835