Tag: E3FA

Cảm biến quang E3FA New

E3FA/E3RA cảm biến quang thế hệ mới, đa năng cao cấp, kinh tế Catalog tiếng anh E3FA Sản xuất hơn một triệu USD mỗi năm, Omron là nhà sản xuất đứng đầu thế giới trong các cảm biến quang điện. Trải quan hơn 40 năm kinh nghiệm, Omron là không ngừng tăng cường đầu tư danh …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cam-bien-quang-e3fa-new/

E3FA-DP13

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-DP13 Loại khuếch tán, PNP khoảng cách 1 mét Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: PNP-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-dp13/

E3FA-DN13

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-DN13 Loại khuếch tán, NPN khoảng cách 1 mét Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: NPN-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-dn13/

E3FA-DP12

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-DP12 Loại khuếch tán, PNP khoảng cách 300mm Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: PNP-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-dp12/

E3FA-DN12

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-DN12 Loại khuếch tán, NPN khoảng cách 300mm Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: NPN-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-dn12/

E3FA-DP11

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-DP11 Loại khuếch tán, PNP khoảng cách 100mm Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: PNP-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-dp11/

E3FA-DN11

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-DN11 Loại khuếch tán, NPN khoảng cách 100mm Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: NPN-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-dn11/

E3FA-RP11

  Catalog tiếng anh E3FA E3FA-RP11 Loại phản xạ gương , PNP (lưu ý gương mua riêng) Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: PNP-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-rp11/

E3FA-RN11

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-RN11 Loại phản xạ gương , NPN (lưu ý gương mua riêng) Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: NPN-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-rn11/

E3FA-TP11

  Catalog tiếng anh E3FA E3FA-TP11 Loại thu phát 20m, PNP Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: PNP-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-tp11/

E3FA-TN11

Catalog tiếng anh E3FA E3FA-TN11 Loại thu phát 20m, NPN Nguồn cấp: 10  đến 30 VDC Nguồn sáng:  LED đỏ Ngõ ra: NPN-NO, 30VDC, 100mA Max. Light-On Thời gian đáp ứng: 1ms max. Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực Chức năng chỉnh độ nhạy Nhiệt độ làm việc: -25oC ~ 55oC Cấp …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e3fa-tn11/

0948.956.835