E3JK-DR12

E3JK-DR12 Cảm biến quang loại khuếch tán, khoảng cách phát hiện 30 cm, nguồn cấp 24 đế 240 AC/DC, Đầu ra rơ le  3A SPDT Khoảng cách phát hiện 30 cm. Dải điện áp rộng 24~240 VDC hoặc 24~240 VAC. Đèn chỉ thị lớn, dễ nhìn từ xa ở … Đọc tiếp

E3JK-DR11

E3JK-DR11  Cảm biến quang loại khuếch tán, khoảng cách phát hiện 2,5 mét, nguồn cấp 24 đế 240 AC/DC, Đầu ra rơ le  3A SPDT Khoảng cách phát hiện 2,5 mét. Dải điện áp rộng 24~240 VDC hoặc 24~240 VAC. Đèn chỉ thị lớn, dễ nhìn từ … Đọc tiếp

E3JK-RR12

E3JK-RR12 Cảm biến quang loại phản xạ gương, khoảng cách phát hiện 6 mét, nguồn cấp 24 đế 240 AC/DC, Đầu ra rơ le  3A SPDT Khoảng cách phát hiện 6 mét. Dải điện áp rộng 24~240 VDC hoặc 24~240 VAC. Đèn chỉ thị lớn, dễ nhìn từ … Đọc tiếp

E3JK-RR11

E3JK-RR11 Cảm biến quang loại phản xạ gương, khoảng cách phát hiện 7 mét, nguồn cấp 24 đế 240 AC/DC, Đầu ra rơ le  3A SPDT Khoảng cách phát hiện 7 mét. Dải điện áp rộng 24~240 VDC hoặc 24~240 VAC. Đèn chỉ thị lớn, dễ nhìn từ … Đọc tiếp

E3JK-TR11

  E3JK-TR11 Cảm biến quang loại thu phát, khoảng cách phát hiện 40 mét, nguồn cấp 24 đế 240 AC/DC, Đầu ra rơ le  3A SPDT Khoảng cách phát hiện lên tới 40 m Dải điện áp rộng 24~240 VDC hoặc 24~240 VAC. Đèn chỉ thị lớn, dễ … Đọc tiếp