Tag: E2B

E2B-M30LN30-WP-B1

E2B-M30LN30-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 30 mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 30 mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m30ln30-wp-b1/

E2B-M30LN30-WP-C1

E2B-M30LN30-WP-C1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 30 mm Đầu ra: NPN (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 30 mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m30ln30-wp-c1/

E2B-M30KS15-WP-B1

E2B-M30KS15-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 15 mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 30 mm, đầu bằng Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m30ks15-wp-b1/

E2B-M30KS15-WP-C1

E2B-M30KS15-WP-C1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 15 mm Đầu ra: NPN (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 30 mm, đầu bằng Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m30ks15-wp-c1/

E2B-M18KN16-WP-B1

E2B-M18KN16-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 16mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 18 mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m18kn16-wp-b1/

E2B-M18KN16-WP-C1

E2B-M18KN16-WP-C1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 16mm Đầu ra: NPN (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 18 mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m18kn16-wp-c1/

E2B-M18KS08-WP-B1

E2B-M18KS08-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 8mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 18 mm, đầu bằng Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m18ks08-wp-b1/

E2B-M18KS08-WP-C1

E2B-M18KS08-WP-C1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 8mm Đầu ra: NPN (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 18 mm, đầu bằng Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m18ks08-wp-c1/

E2B-M12KN08-WP-B1

E2B-M12KN08-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 8mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 12mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo vệ: Chống …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m12kn08-wp-b1/

E2B-M12KN08-WP-C1

E2B-M12KN08-WP-C1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 8mm Đầu ra: NPN (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 12mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo vệ: Chống …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m12kn08-wp-c1/

E2B-M12KS04-WP-B1

E2B-M12KS04-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 4mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 12mm, đầu bằng Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo vệ: Chống …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m12ks04-wp-b1/

E2B-M12KS04-WP-C1

E2B-M12KS04-WP-C1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 4mm Đầu ra: NPN (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 12mm, đầu bằng Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo vệ: Chống …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-m12ks04-wp-c1/

E2B-S08KN04-WP-B1

E2B-S08KN04-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 4mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 8mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo vệ: Chống …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-s08kn04-wp-b1/

E2B-S08KN04-WP-C1

  E2B-S08KN04-WP-C1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 4mm Đầu ra: NPN (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 8mm, đầu lồi Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-s08kn04-wp-c1/

E2B-S08KS02-WP-B1

E2B-S08KS02-WP-B1 Điện áp nguồn: 10 đến 30 VDC ƒKhoảng cách phát hiện: 2mm Đầu ra: PNP (200 mA max – 30 VDC max.) Kích cỡ: Hình trụ phi 8mm Vỏ  thép không gỉ cho độ bền cao Dây nối sẵn dài 2 mét, có đèn hiến thị hoạt động màu vàng Mạch bảo vệ: Chống ngược cực …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/e2b-s08ks02-wp-b1/

0948.956.835