Tag: Cảm biến cho ứng dụng phát hiện chai nhựa

Cảm biến cho ứng dụng phát hiện chai nhựa

Cảm biến nào cho ứng dụng phát hiện chai nhựa PET trong công nghiệp thực phẩm, đóng gói ? Trong công nghiệp thực phẩm, đóng gói, việc phát hiện chai nhựa trong PET một cách tin cậy là một yêu cầu ứng dụng rất phổ biến. Nhiều hã ng tự động hóa, trong đó có …

XEM CHI TIẾT »

Permanent link to this article: https://banbientan.com/cam-bien-phat-hien-chai-nhua/

Gọi
Địa Chỉ