Công nghệ an toàn

Giới thiệu về công nghệ đảm bảo an toàn

Bất kể bạn đang ở đâu đều có các công nghệ đảm bảo an toàn cơ bản được áp dụng để giám sát máy móc hiệu quả nhưng ít ảnh hưởng đến năng suất nhất.

Trong bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu về ba công nghệ đảm bảo an toàn cơ bản:

  • Bảo vệ cứng
  • Cảm biến hiện diện
  • Điều khiển

Bảo vệ cứng

Bảo vệ cứng dùng để bao bọc máy hoặc khu vực cần hạn chế hoặc cấm tiếp xúc trực tiếp.

Lợi thế của bảo vệ cứng là hoàn toàn phong tỏa được lối vào, mặc dù vậy loại hình bảo vệ này có thể ảnh hưởng đến năng suất của máy.

Có hai dạng cơ bản của bảo vệ cứng:

  • Hàng rào bảo vệ cố định
  • Hàng rào bảo vệ di động

 

 

Hàng rào bảo vệ cố định

Hàng rào bảo vệ cố định được sử dụng khi con người không thường xuyên phải tiếp cận khu vực bảo vệ. Hàng rào cần được xây dựng theo cấu trúc khó tháo rỡ, cho phép quan sát quá trình sản xuất dễ dàng, được đặt ở khoảng cách tương đối an toàn, phải có cấu trúc vững chắc để chống chịu các điều kiện làm việc bình thường và phải được đảm bảo khóa chắc chắn bằng các chốt khóa cần dụng cụ để mở.

Hàng rào bảo vệ di động

Hàng rào bảo vệ di động được sử dụng khi con người thi thoảng phải tiếp cận với khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Hàng rào bảo vệ di động được chỉ định trong các ứng dụng xuất hiện vật thể bay hoặc có mặt của chất lỏng. Ví dụ như, một ứng dụng mà người vận hành phải thường xuyên tiếp xúc với máy ép để đặt phôi hoặc lấy vật liệu ra theo mỗi chu kỳ làm việc. Ứng dụng này có thể sử dụng cảm biến hiện diện, nhưng đối với trường hợp khi máy vận hành có thể có vật thể văng ra hoặc dầu bôi trơn bắn ra thì việc sử dụng hàng rào bảo vệ sẽ thích hợp hơn.

Đôi khi có những vị trí sản xuất cần bảo vệ bằng loại hàng rào bảo vệ di động đặc biệt có thể tự động vận hành được gọi là cửa tự động (gate).

Cảm biến hiện diện

Khi con người thường xuyên phải tiếp cận với khu vực nguy hiểm, để bảo vệ an toàn chúng ta thường sử dụng cảm biến hiện diện. Cảm biến hiện diện cho phép tối đa hóa năng suất trong khi vẫn cách ly được con người với khu vực nguy hiểm trong lúc máy móc đang hoạt động.

Ví dụ về các thiết bị kết hợp với cảm biến hiện diện là mành quang an toàn, máy quét laser khu vực và thảm an toàn.

Do không có rào chắn, các thiết bị sử dụng cảm biến hiện diện phải được lắp đặt ở một khoảng cách an toàn để chắc chắn rằng khi phát hiện ra con người trong khu vực nguy hiểm, máy móc sẽ dừng chuyển động trước khi người đó đi vào vùng nguy hiểm.

Điều khiển

Những năm gần đây, việc ứng dụng điều khiển vào việc đảm bảo an toàn vận hành máy đã được phát triển. Điều khiển giờ đây không chỉ là sử dụng các nút bấm khởi động mà còn sử dụng các công tắc cho phép đặc biệt và các thiết bị khả trình như bộ điều khiển an toàn và thậm chí cả PLC an toàn.

Không giống như điều khiển chuẩn, điều khiển an toàn đòi hỏi các sản phẩm phải có thiết kế đặc biệt , và phần mềm điều khiển phải được phê chuẩn qua nhiều thử nghiệm độc lập.

Cấu trúc đường truyền DeviceNet hoặc Ethernet/IP được sử dụng phổ biến và trong tương lai gần, các thiết kế dùng mạng EtherCAT sẽ được đưa vào sử dụng.

0948.956.835Chat Zalo