Màu sắc cảnh báo

Mặc dù các cảnh báo thông thường sơn màu vàng để chỉ thị an toàn, mắt thường con người rất khó nhìn thấy sự vật phía sau chiếc cổng sơn vàng.


Hãy so sánh khả năng nhìn thấy sự vật phía đằng sau của hai chiếc cổng: chiếc sơn màu vàng bên phải và chiếc sơn màu đen bên trái.

Permanent link to this article: https://banbientan.com/mau-sac-canh-bao/

0948.956.835
%d bloggers like this: