Bộ điều khiển an toàn

Để đạt tới yêu cầu về an toàn của thiết kế, các thiết bị khả trình phải có đủ năng lực điều khiển và có khả năng kiểm tra, theo dõi. Các thiết kế bộ vi xử lý lõi kép đòi hỏi mỗi bộ xử lý phải được sản xuất bởi một nhà sản xuất khác, theo đó, các trình biên dịch khác nhau có thể đươc sử dụng khi viết chương trình để chắc chắn rằng một lỗi sẽ không bị nhân đôi khi sử dụng trình biên dịch.

Trong quá trình thực thi, mỗi dòng lệnh của chương trình được kiểm soát để chắc chắn rằng cả hai bộ vi xử lý đang cùng thực thi một dòng lệnh. Nếu chương trình không được đồng bộ hóa, bộ vi xử lý sẽ được lệnh dừng lại. Thêm vào đó, cần có các phần cứng khác để tự động kiểm tra và dự phòng.

Bộ điều khiển khả trình cũng có chức năng kiểm tra đầu ra được sử dụng để nối các thiết bị an toàn và đảm bảo các thiết bị nối vào nó hoạt động một cách chuẩn xác.

Một thiết bị sẽ được nối với một đầu ra; một đầu ra kiểm nghiệm có một dòng nhỏ để theo dõi điều kiện của cả thiết bị và việc nối dây. Thiết bị an toàn sẽ sử dụng một mạch vòng gồm một đôi đầu vào/đầu ra kiểm nghiệm để đảm bảo dự phòng và vận hành đồng thời.

0948.956.835Chat Zalo